Om at arbejde for os

For Forenede Vikar er nærhed til medarbejderen en kerneværdi. 
Nærhed til medarbejderen indebærer også et synligt og nærværende lederskab, som skaber engagement og teamspirit blandt medarbejderne. Herigennem skabes der også indsigt i, hvad Forenede Vikar er og hvilken rolle vi spiller i forhold til både kunderne og sammenholdet som sådan.
Hos os er fremgang en kombination af teamwork og selvstændigt arbejde.
Kontakt