Ejendomsservice

Hvad enten det drejer sig om en erhvervsejendom eller en beboelsesejendom, så kræver det tid, overblik og kontrol for at drive og styre en ejendom. Ofte anvendes der unødig meget tid og spildes mange ressourcer, fordi de mange forskellige driftsopgaver udføres af forskellige leverandører og partnere, der sjældent har et samlet overblik eller fokuserer på optimeringer og synergimuligheder.

I Forenede Vikar tilbyder vi alt fra trappevask til græsslåning, snerydning, skadedyrsbekæmpelse til tekniker- og håndværksydelser. Du kan kombinere vores serviceydelser efter dine behov og ønsker - som helhedsløsninger med fokus på ressourceoptimering, effektivitet og systematisk planlægning. 

Forenede Vikar tilbyder en lang række serviceydelser og produkter, der kan skræddersys til præcis den løsning der passer til din virksomhed eller ejendom;

Teknisk vedligehold og drift
- Vedligehold og reparationer af alle tekniske installationer
- Generelt vedligehold
- Overvågning og udarbejdelse af tekniske rapporter
- Energibesparelser og optimering
- Handyman-funktioner
- Til- og ombygninger

Renhold og vedligehold af udenomsarealer
- Nyanlæg
- Renhold af gang-, opholds- og parkeringsarealer mv.
- Grøn pleje/vedligehold
- Snerydning og glatførebekæmpelse

Affaldshåndtering
- Indsamling og bortkørsel
- Analyse og rådgivning vedr.  kundens affaldsflow og -håndtering
- Optimering af genbrug og genindvending

Skadedyrskontrol og- bekæmpelse
- Bekæmpelse af alle former for skadedyr; rotter, mus, duer/fugle, insekter mv.
- Risikovurdering og forebyggelse
- Overvågning, kontrol og rapportering af skadedyrsangreb


Book en vikar

Kontakt