Garantiordning

Vi sætter stor pris på ærlighed, og vi har derfor lavet en garantiordning.


Ordningen giver jer mulighed for inden for vikarens første 3 timer på vagten at ringe til Forenede Vikar, hvis I er utilfredse med vikaren. Hvis I ringer inden for de første 3 timer af vagten, er vikaren gratis.

Kontakt